ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เยี่ยมนักเรียนฝึกประสบการณ์ ของนักเรียน ปวช.3

โพสต์8 ก.ค. 2557 23:18โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ผู้อำนวยการนิรมิตร ดวดกระโทก
 เยี่ยมนักเรียนฝึกประสบการณ์ ของนักเรียน ปวช.3


Comments