ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมพบนักเรียน

โพสต์25 ก.พ. 2559 22:03โดยPichit Silajantuk
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นางสุกัญญา  แก้วมีค่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ได้มาพบปะกับนักเรียนโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวการสอบ O-Net การอบรมความประพฤติของนักเรียน ฯลฯ

Comments