ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้สอนยอดเยี่ยม

โพสต์23 พ.ย. 2558 16:09โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุพล จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  ร่วมแสดงความยินดี และมอบโล่ครูผู้สอนยอดเยี่ยม

นางนริศรา  อินสูงเนิน

·       รางวัล  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ปีการศึกษา 2558  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ

·       รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รางวัล เสมาทองคำ  “ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน”  สาขา ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น   ปี 2558  จาก นิตยสารเพชรแผ่นดิน

Comments