ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบและมอบนโยบาย@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์9 ต.ค. 2560 00:16โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  9  ตุลาคม  2560  นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  พบและมอบนโยบายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ประจำปีการศึกษา  2560  โดยมีนายวีระศักดิ์  วนาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบนโยบายในการบริหารโรงเรียน  การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันกับระบบ THAILAND 4.0
  
  
  
  
  

Comments