ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีดาวิทยา

โพสต์9 พ.ย. 2559 18:51โดยโรงเรียน สีดาวิทยา
นายกิตติ บุญเชิด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีดาวิทยา เพื่อดูสถานการณ์นำท่วม  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559    Comments