ผู้อำนวยการวิเชียร ทองคลี่ เยี่ยมชมการสอบ LAS ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนเทพาลัย

โพสต์20 ม.ค. 2558 00:38โดยโรงเรียน เทพาลัย
       20 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการวิเชียร ทองคลี่ เยี่ยมชมการสอบ LAS นักเรียนระดับชั้น ม.2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทพาลัย

Comments