ผอ.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๓๑ เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากร ฝึกประสบการณ์

โพสต์23 ก.ค. 2558 20:19โดยchokchai chk   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2558 18:02 ]
ผอ.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากร ฝึกประสบการณ์ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments