ผอ.สพม.เขต ๓๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์8 พ.ย. 2559 15:04โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และ ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ โดยมอบนโยบาย ดังนี้ ๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๒.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๓.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอื่นๆ ๔.นโยบายลดเวลาเรียน ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเน้น Head และ Heart ให้มากกว่า Hand และ Health ๕. STEM ศึกษา ขอให้โรงงเรียนขยายผลกับครู เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านนี้ให้ประสบผลสำเร็จ

Comments