ผอ.สุพล จอกทอง และคณะครูโรงเรียนภุู่วิทยา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557

โพสต์3 มิ.ย. 2557 06:28โดยYada Rattanakumnerd
นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภู่วิทยา ร่วมประชุมประจำเดือน   ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงเรียนภุู่วิทยา และในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการสุพล จอกทอง ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิด ในระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2557 อีกด้วย

Comments