ผอ.ธนวัฒน์ สุขเกษม "รับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม"

โพสต์2 พ.ย. 2557 20:29โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
     24  ตุลาคม  2557  นายธนวัฒน์  สุขเกษม  รับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
โดยมี  นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ


Comments