ผอ.ตสน.สพม เขต. 31 เยี่ยมเยียนโรงเรียนปากช่อง

โพสต์3 ก.ย. 2557 22:21โดยโรงเรียน ปากช่อง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายพิชัย ศิริกำเนิด ผอ.ตสน.สพม.เขต 31 เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนปากช่อง

เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการทำงานได้แก่ งานนโยบายและแผนงาน งานการเงินและงานพัสดุ โดยยึดหลักคืนความสุขให้กับโรงเรียน มุ่งเน้นผลสัมฤทฺธิ์ ในการดำเนินงานตามแผนงาน

ą
โรงเรียน ปากช่อง,
3 ก.ย. 2557 22:21
Comments