ผอ.วิเชียร ทองคลี่ แนะแนวนักเรียนชั้น ม.3

โพสต์2 มิ.ย. 2557 12:09โดยโรงเรียน เทพาลัย
ผอ.วิเชียร ทองคลี่ แนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั่วโมงแนะแนว
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพาลัย 2 มิถุนายน 2557
Comments