ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูจัดกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

โพสต์29 เม.ย. 2557 19:56โดยโรงเรียน เทพาลัย
ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูจัดกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้มีอุปการะคุณ
เนื่องในวันปีใหม่ไทย 11 เมษายน 2557

Comments