ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูและนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

โพสต์6 พ.ย. 2557 07:49โดยโรงเรียน เทพาลัย

ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูและนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลตำบลเทพาลัย ณ วัดบ้านถนนนางคลาน(บ้านเก่า) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น.  โดยส่งนักเรียนร่วมแสดงบนเวที และเข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ พร้อมกับส่งคณะครูเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ 


Comments