ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูและนักเรียนถวายผ้าป่า

โพสต์9 มิ.ย. 2557 03:09โดยโรงเรียน เทพาลัย
ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพาลัยถวายผ้าป่า
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ) วัดเทพาลัย
6 มิ.ย. 2557Comments