ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์7 พ.ค. 2557 15:34โดยโรงเรียน เทพาลัย

ผอ.วิเชียร ทองคลี่ นำคณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
สพม.31 วันที่ 4-6 พ.ค. 2557
ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

Comments