ผอ.วิเชียร ทองคลี่ ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์12 พ.ค. 2557 15:37โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2557 20:13 ]
โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.วิเชียร ทองคลี่ จัดประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2557  วันที่ 
12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพาลัย








Comments