ผอ.วิเชียร ทองคลี่ ร่วมประชุมกับเทศบาลเทพาลัย

โพสต์13 พ.ค. 2557 03:30โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2557 03:33 ]
นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัยเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเทพาลัย
 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2558-2560 
 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา


Comments