โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประชุมจัดทำแผนโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

โพสต์15 ธ.ค. 2558 19:34โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2558 19:35 ]
นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาและคณะครูได้แก่ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นางอรุณศรี ศรีแก้ว และนางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน เข้าประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ โดยโรงเรียนในโครงการ ๑๒ โรง ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะเพิ่มโรงเรียนคู่ขนานอีก ๑๒ โรง
Comments