ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:34โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒รายงาน / งานประชาสัมพันธ์            ดูกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/AroundSRN2/
Comments