ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้น ( Classroom meeting ) โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์4 มิ.ย. 2560 21:04โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 นายวิทยา  ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเลือกผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธารปราสทเพชรวิทยาให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน  และได้พบปะพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการพัฒนาและขอความร่วมมือกับคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  และแยกพบครูที่ปรึกษาเพื่อทำการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย ทางโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ขอขอบพระคุณคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
Comments