ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

โพสต์1 มิ.ย. 2557 22:56โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2557 01:32 ]
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นำโดย ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายปีการศึกษา ๒๕๕๗ และสื่อสารข้อมูลบุตรหลานระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม มีผู้ปกครองนักเรียนมาเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก  เว็บโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
Comments