ประชุมโรงเรียนในฝัน

โพสต์22 ก.ค. 2558 08:47โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา

ประชุมนายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เป็นประธานการประชุมครูที่รับผิดชอบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน โดยนายบัณฑิต  ชนะชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายโครงการฯ  และการกรอกข้อมูลโรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน การประกวดโครงการนักเรียนระดับภาค
Comments