ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์8 ต.ค. 2560 23:54โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  6  ตุลาคม  2560  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสรุปงานภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  และเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ได้รับเกียรติจากนายชาตรี  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  31  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  และโครงสร้างการดำเนินงานของโรงเรียน
  
  
  
  


Comments