ประกาศโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)

โพสต์29 เม.ย. 2558 20:09โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม

ด้วยโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน      1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม  อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ https://drive.google.com/file/d/0B0hnB9zrqFLsS2V0c1kxTXk5cDA/view?usp=sharing

Comments