ประกาศโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูฟิสิกส์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) **แก้ไขลิงค์ใหม่

โพสต์12 พ.ค. 2558 17:24โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2558 22:47 ]
ด้วยโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31       คณะกรรมการ ตามคำสั่งโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมที่ 43 /2558 ได้รวบรวมผลคะแนนผู้ผ่านคัดเลือกตามประกาศแนบท้ายนี้ https://drive.google.com/file/d/0B0hnB9zrqFLsTzVMUGYzdTJSZms/view?usp=sharing
Comments