ประกาศโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนฟิสิกส์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)

โพสต์8 พ.ค. 2558 23:45โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2558 18:56 โดย Kittapol Chumsakul ]
ด้วยโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนฟิสิกส์  จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม อำเภอ    แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
          โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนฟิสิกส์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศฯ   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  จำนวน 27 คน ดังรายชื่อนี้ https://drive.google.com/file/d/0B0hnB9zrqFLsS0NmRjBpczh0WlE/view?usp=sharing
Comments