ประกาศโรงเรียน แก้งสนามนางพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์23 ธ.ค. 2557 00:34โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม
    ด้วยโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  ดังนี้  https://drive.google.com/file/d/0B0hnB9zrqFLsTkRENnZFZmlJR3M/view?usp=sharing
Comments