ประกาศโรงเรียน แก้งสนามนางพิทยาคม เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42

โพสต์19 ก.พ. 2558 00:18โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2558 19:39 ]
ด้วยโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
https://drive.google.com/file/d/0B0hnB9zrqFLsajdVeEFKMUdIaDQ/view?usp=sharing
Comments