ประกาศโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์11 พ.ค. 2558 21:43โดยPichit Silajantuk   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2558 21:46 ]
          ตามที่โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาทั่วไป และได้ดำเนินการประเมิน ภาค ก ความรอบรู้  ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ค ประเมินความเหมาะสมของบุคคล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 
          บัดนี้การดำเนินสรรหาและเลือกสรรทุกภาคได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้