ประกาศโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

โพสต์12 พ.ค. 2558 00:46โดยณัฐกฤตา อรรถวัน   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2558 00:47 ]
            ตามที่โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ได้ดำเนินสอบวัดความรู้และความเหมาะสมของบุคคล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 
          บัดนี้การดำเนินสรรหาและเลือกสรรทุกภาคได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  ดังรายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้
Ċ
ณัฐกฤตา อรรถวัน,
12 พ.ค. 2558 00:46
Ċ
ณัฐกฤตา อรรถวัน,
12 พ.ค. 2558 00:47
Ċ
ณัฐกฤตา อรรถวัน,
12 พ.ค. 2558 00:49
Ċ
ณัฐกฤตา อรรถวัน,
12 พ.ค. 2558 00:46
Comments