ประกาศโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

โพสต์9 พ.ค. 2558 10:27โดยณัฐกฤตา อรรถวัน   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2558 10:28 ]
            ตามประกาศโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่         ณ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
            โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศฯ   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 2 อัตรา ดังเอกสารแนบท้ายนี้