ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

โพสต์15 ก.ย. 2557 09:38โดยYada Rattanakumnerd
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนภู่วิทยารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบโดยคณะกรรมการ จาก สพม.31 ตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ จำนวน 12 ฐาน พร้อมให้คำชี้แนะเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในลำดับต่อไป
Comments