ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์17 ต.ค. 2560 07:04โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำคณะครผู้บริหารคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
Comments