ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์6 พ.ย. 2559 00:40โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
2 พฤศจิกายน 2559 ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และมีพิธีถวายความอาลัย และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

ภาพ: งานโสตฯ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคา
เผยแพร่ : กิตติธัช สืบสุนทร

Comments