โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดทำรูป และวีดีทัศน์ งานปูชนียา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๐

โพสต์24 ก.ย. 2560 21:35โดยchokchai chk   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 19:46 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จัดงาน "ปูชนียา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๐" ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comments