ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สุดมิได้

โพสต์28 ต.ค. 2559 00:42โดยโรงเรียน สีดาวิทยา
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสีดาวิทยา 
Comments