รับบริจาคสีจากบริษัท ทีโอเอเพ้นท์และเตรียมการเพื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์12 พ.ค. 2559 21:13โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  13  พฤษภาคม  2559  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี โดยผู้อำนวยการวีระศักดิ์  วนาภรณ์  ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ทีโอเอเพ้นท์ประเทศไทย  จำกัด  มอบสีเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ  และจัดกิจกรรมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559  กิจกรรม Big Cleaning Day  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนทุกคนอย่างดียิ่ง  
    
  
    
  
  
  
  
  
  
  

Comments