รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์25 ก.ย. 2560 22:41โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  23  กันยายน  2560  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จำนวน  1  ราย  คือเด็กหญิงกัลยาณี  งาตะคุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  จังกวัดนครราชสีมา
  
  
                                   
Comments