รับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 โรงเรียนเทพาลัยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 166 คน เข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 2 โรงพยาบาลเมืองคง

โพสต์20 พ.ย. 2564 19:24โดยโรงเรียน เทพาลัย

Comments