ราชสีมาวิทยาลัยจัดพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่

โพสต์24 ต.ค. 2560 20:41โดยโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนราชสีมาวิทยลัยร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ,วัดป่าสาลวัน และวัดสัมปัตตะวนาราม ได้จัดพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๓ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุม ๙๐ ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
        โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลี รองเจ้าคณะจังหวัด นครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย อาทิเช่น พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย      นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    นายฐานิษ อินทรกำแหง นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย นายแสวง วรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้


Comments