ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

โพสต์29 มี.ค. 2560 17:13โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2560 17:13 ]
วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสมชาย สุวรรณมาศ, นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ นายนทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, นางสาวแสงจันทร์ มูลขุนทด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายสมพงษ์ โพคาศรี , นางสาวประกาย เอิบแจ้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

Comments