รัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ

โพสต์29 ก.ค. 2559 01:27โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
เมื่อนักเรียนได้รับความรู้ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติแล้ว ในสัปดาห์นี้ ครูจะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภายในชั้นเรียนและในโรงเรียน โดยนักเรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมมากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจก่อนลงชุมชนรายงาน / งานประสัมพันธ์                      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/AroundSRN2/?fref=ts


Comments