โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โพสต์3 มิ.ย. 2559 00:39โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2559 00:42 ]
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 


 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ครูบุญเพ็ง
รายงาน : ครูไพฑูรย์
Comments