โรงเรียนบุญวัฒนา “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น”

โพสต์23 พ.ย. 2558 18:56โดยโรงเรียน บุญวัฒนา   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2558 18:57 ]
โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมโครงการ  “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” เพื่อรณรงค์ให้ครูแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าไหมเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ą
โรงเรียน บุญวัฒนา,
23 พ.ย. 2558 18:56
ą
โรงเรียน บุญวัฒนา,
23 พ.ย. 2558 18:56
ą
โรงเรียน บุญวัฒนา,
23 พ.ย. 2558 18:56
ą
โรงเรียน บุญวัฒนา,
23 พ.ย. 2558 18:56
ą
โรงเรียน บุญวัฒนา,
23 พ.ย. 2558 18:56
ą
โรงเรียน บุญวัฒนา,
23 พ.ย. 2558 18:56
Comments