โรงเเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์7 ก.ย. 2559 01:55โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ภาพ : ครูบุญเพ็ง
Comments