โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์24 พ.ค. 2560 02:58โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 03:00 ]
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ มอบหมายให้ นายไพสิน นันทาวงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

Comments