โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่"

โพสต์30 มิ.ย. 2557 23:34โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2557 23:49 ]
  27  มิถุนายน 2557 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อสดุดีกวีเอกของโลก พระยาสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกัน "สุนทรภู่" มีการประกวดคัดลายมือ  วาดภาพ พูดสุนทรพจน์ มีการแสดงบนเวที  ละครเรื่อง สังข์ทอง  ชุนช้างขุนแผน และคืนความสุขให้ประเทศไทย

 
Comments