โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม "รับรางวัลสารคดีดีเยียม รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ระดับประเทศ"

โพสต์5 พ.ย. 2558 20:55โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2558 21:20 ]
  5  พฤศจิกายน 2558  โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายธนวัฒน์  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 88  พรรษา ในหัวข้อเรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต เรื่อง ชายขุดดิน"  โดยได้รับรางวัล  "รางวัลสารคดีดีเยี่ยม" รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ระดับประเทศ จากทีมที่ได้รับการคัดเลือก  88 ทีมสุดท้าย  ซึ่งได้รับโล่จากนายสมคิด จาตุุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล


Comments