โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2558

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

ท่านผู้อำนวยการพิษณุ คุณชื่น ทำพิธีวางพานพุ่ม คณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

ลงนามถวายพระพร มีการแสดงของนักเรียน รำถวายพระพร เต้นลีลาศ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นประจำปี 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ดูทั้งหมด

Comments